უკანკონფიდენციალურობის პოლიტიკა
უკანკონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Cookie ფაილების გამოყენების პოლიტიკა


რა არის cookie ფაილები
Cookie ფაილები —ეს არის მცირე ინფორმაციის შემცველი ტექსტური ფაილები, რომლებიც ეგზავნება თქვენს ბრაუზერს და ინახება კომპიუტერში, მობილურ ტელეფონში ან სხვა მოწყობილობაში, საიდანაც მომხმარებლები შედიან საიტზე. Cookie ფაილები აგზავნიან ინფორმაციას საიტზე მისი ყოველი ნახვის დროს. მაგალითად, მათი საშუალებით შესაძლებელია უსაფრთხო ძებნის პარამეტრების შენახვა, სასარგებლო სარეკლამო განცხადებების ჩვენება, გვერდის ვიზიტის რაოდენობის დათვლა, ჩვენს სამსახურებში დარეგისტრირება და მომხმარებელთა მონაცემების დაცვა. Cookie ფაილები შეიძლება იყოს მუდმივი cookie ფაილები და ინახებოდეს კომპიუტერში, სანამ მომხმარებლები არ წაშლიან მათ, ან დროებითი (ასეთ ფაილებს «სესიური» ეწოდება), რომლებიც მხოლოდ ბრაუზერის დახურვამდე ინახება. გარდა ამისა, cookie ფაილები იყოფა ორ ტიპად: ძირითადები (რომელთა დაყენება უშუალოდ საიტის მიერ ხდება) და სხვები (მათი დაყენება ხდება სხვა საიტების მიერ).
გამოყენებადი Cookie ფაილები და მათი დანიშნულება.
ქვემოთ მოცემულია cookies ფაილების კლასიფიკაცია, რომლებიც გამოიყენება ჩვენი საიტების მიერ (cookies ფაილების სახელმძღვანელოს შესაბამისად, რომელიც შედგენილია საერთაშორისო სავაჭრო პალატით):
მკაცრად აუცილებელი cookie ფაილები:
ეს cookie ფაილები საჭიროა საიტზე გადასაადგილებლად და მოთხოვნილი მომსახურებების გამოსაყენებლად — მაგალითად, დაცულ გვერდებზე წვდომისთვის. ამ ტიპის cookie ფაილები გამოიყენება მომხმარებელთა რეგისტრაციისა და სისტემაში შესვლის დროს. მათ გარეშე მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი მომსახურებები მიუწვდომელია. მოცემული cookie ფაილები მიეკუთვნება ძირითადს და შეიძლება იყოს როგორც მუდმივი, ისე დროებითი. სხვა სიტყვებით, ამ cookie ფაილების გარეშე ჩვენი საიტები სათანადოდ არ მუშაობენ.
საექსპლუატაციო cookie ფაილები:
ეს cookie ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას საიტის გამოყენების შესახებ — მაგალითად, იმ გვერდების შესახებ, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნახულობს მომხმარებელი. აღნიშნული ფაილები არ იღებენ კონკრეტული მომხმარებლების პირად ინფორმაციას. მოცემული Cookie ფაილების მიერ შეკრებილი ყველა მონაცემი ანონიმურია და სტატისტიკური ხასიათისაა.
ამ cookie ფაილების გამოყენების მიზანია:
საიტების გამოყენების სტატისტიკის მიღება;
სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შეფასება.
მოცემული cookie ფაილები შეიძლება იყოს მუდმივი და დროებითი, ასევე შეიძლება მიეკუთვნებოდეს როგორც ძირითადს, ისე სხვა cookie-ს.
ფუნქციონალური cookie ფაილები:
ფუნქციონალური cookie ფაილების მეშვეობით ხდება თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დამახსოვრება (როგორიცაა მომხმარებლის სახელი, ენა ან საცხოვრებელი ქვეყანა), რაც აფართოებს განსაზღვრული ფუნქციების შესაძლებლობებს და უფრო პერსონალიზირებულს ხდის მათ. გარდა ამისა, აღნიშნული cookie ფაილები გამოიყენება თქვენ მიერ მოთხოვნილი მომსახურებების მოწოდებისთვის — მაგალითად, ვიდეოს სანახავად ან ბლოგის დასაკომენტირებლად. ეს ფაილები გამოიყენებენ ანონიმურ ინფორმაციას და არ ადევნებენ თვალს თქვენს მოქმედებას სხვა საიტებზე.
ასეთი cookie ფაილების გამოყენების მიზანია:
ინფორმაციის დამახსოვრება იმის შესახებ, იყო თუ არა ადრე თქვენთვის მოწოდებული რაიმე მომსახურება;
მთლიანად საიტთან ურთიერთქმედების ხარისხის ამაღლება არჩეული უპირატესობების დამახსოვრების გზით.
მოცემული cookie ფაილები შეიძლება იყოს მუდმივი და დროებითი, ასევე შეიძლება მიეკუთვნებოდეს როგორც ძირითადს, ისე სხვა cookie-ს.
სარეკლამო cookie ფაილები:
სარეკლამო cookie ფაილები გამოიყენება მომხმარებლის მიერ რეკლამის ნახვის რაოდენობის შეზღუდვის მიზნით, ასევე სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შეფასებისთვის. სარეკლამო cookie ფაილები გამოიყენება საიტზე სარეკლამო მასალების სამართავად. სარეკლამო cookie ფაილების განთავსება ხდება მესამე პირების მიერ — მაგალითად, რეკლამის დამკვეთებისა და მათი აგენტების მიერ. ისინი შეიძლება იყოს როგორც მუდმივი, ისე დროებითი. ამგვარად, მოცემული ფაილები დაკავშირებულია სხვა კომპანიების მიერ მოწოდებულ რეკლამასთან საიტზე. ჩვენი სარეკლამო სერვისების cookie ფაილების განთავსება ხდება Google-ის მრავალი დომენიდან და მათი რეგიონალური ვარიანტებიდან (მაგალითად, google.ge). ზოგიერთი მათგანი ქვემოთ არის ჩამოთვლილი.
doubleclick.net
google.com
www.google.com
google.ru
googleadservices.com
taxsee.com
client.taxsee.com
yandex.ru
mc.yandex.ru
სხვა cookie ფაილები:
ჩვენი საიტების ზოგიერთი გვერდი შეიცავს ისეთი სერვისების მასალებს, როგორიცაა YouTube. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოვახდინოთ გავლენა ამ სერვისების მიერ გამოყენებულ cookie ფაილებზე. მათ შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეიძლება შესაბამისი სხვა საიტის ნახვის შემთხვევაში.
Cookie ფაილების მართვა და მათი წაშლა.
Cookie ფაილების დაბლოკვა ან წაშლა, ასევე მათი მოქმედების შეზღუდვა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების მეშვეობით. ამისათვის საჭირო მოქმედებები სხვადასხვა ბრაუზერში შეიძლება ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს. თქვენი ბრაუზერისთვის ინსტრუქციების მისაღებად, ქვემოთ მოყვანილი ლინკებიდან დააჭირეთ ერთ-ერთს.
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) https://support.apple.com/en-us/HT201265
თუ თქვენი ბრაუზერი არ არის ზემოთ მოყვანილ სიაში, ინსტრუქციების მისაღებად გამოიყენეთ ცნობარის ფუნქცია აღნიშნულ ბრაუზერში.
გარდა ამისა, დამატებითი ინფორმაცია cookie ფაილების მართვისა და სხვადასხვა ბრაუზერში მათი წაშლის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე http://www.aboutcookies.org.
მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენი საიტების კონკრეტული გვერდები ხელმისაწვდომია მხოლოდ cookie ფაილების გამოყენებისას. Cookie ფაილების გათიშვამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს მასალებზე წვდომის შეზღუდვა და საიტების არასრულფასოვანი ფუნქციონირება. მობილური მოწყობილობის ბრაუზერში Cookie ფაილების მართვის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ამ მოწყობილობის ინსტრუქცია.
თუ მოცემული საიტის მომხმარებლები არ კრძალავენ cookie ფაილებისა და მსგავსი ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გამოყენებას, ამით ისინი თანხმობას იძლევიან აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ინფორმაციის შეკრებისა და დამუშავების მიზნით.